КАЧЕСТВЕНИ ДОМОВЕ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

Qhome е помощник в оценката на качествата на домът ви

За нас

Ние от МОМЕРИН стартирахме преди 10 години с вдъхновяващата идея да създаваме сгради в хармония с природата и човека.

От тогава досега с помощта на BREEAM – водещата методика за Устойчиви сгради в света, сертифицирахме 700 000 кв.м. сгради в 33 отделни обекта

Трансформирахме не само сградите, но и хората, които ги създават и обитават Qhome е най-новият ни проект, който ще направи качествените домове достъпни за всички.


Екип

Андрея Момерин

Магистър
"Архитектура" ВИАС и лицензиран BREEAM оценител

Боряна Момерин

Магистър
"Маркетинг и реклама"
Нов Български университет

Магистър
Нов Български университет

Андриана Димитрова

Магистър
"Архитектура"
УАСГ

Ивайло Николов

Магистър
"Ландшафтна архитектура"
Лесотехнически университет

Магистър
"Екология и опазване на околната среда"
МГУ

Мария Главчева

Магистър
"Ландшафтна архитектура"
Лесотехнически университет

Магистър
"Екология и опазване на околната среда"
МГУ

Моника Георгиева

Бакалавър
"Публична администрация"

Магистър
"Управление на човешките ресурси"

Магистър
"Корпоративна сигурност"
УНСС

Петър Захариев

Бакалавър
"Публична администрация"
Нов Български университет

Наши клиенти за нас

Ние работим с МОМЕРИН върху по-голямата част от нашите проекти и намираме работата с тях за изключително полезна, както за нас, така и за проектите, които създаваме. Устойчивата архитектура е в ядрото на нашата компания и в екипа на МОМЕРИН ние намираме силни съмишленици! Вярваме , че QHOME е изключително полезен и съвременен проект , който ще направи качествените домове достъпни за всеки!

Александър Доу
регионален директор на Stephen George International

Още на етап идейна концепция на Kamenitza Residences започнахме сътрудничество с МОМЕРИН, с желанието ни да изградим комплекс от устойчиви и екологични жилищни сгради, предоставящи изключителен комфорт и най-съвременни удобства на своите обитатели и създаващи среда за спокоен живот в центъра на града, съобрзена с културата и историята на Пловдив. В екипа на МОМЕРИН срещнахме хора, които изцяло споделят нашите високи цели и намерения и със своите експертни познания допринасят за превръщането на района на проекта в качествена градска среда.

Георги Терзиев
Kamenitza Residences

Основни индикатора на оценка

Трите основни индикатора са базирани на ключови приоритетни сфери в устойчивото строителство – Моите разходи, Моето здраве и Моят отпечатък. Те се фокусират върху интересите на участващите страни – създателите и ползвателите на домове. В процеса на оценката индикаторите показват влиянието на домовете върху разходите, здравето и благосъстоянието на хората, както и отпечатъка, който оставяме върху околната среда по време на строителството и обитаването на сградите и домовете ни.

Как мога да намаля устойчиво разходите си и да ги предвидя?
Кои решения са важни?
Как домът ми влияе на здравето ни?
Как се измерва?
Кое е важно?
Моите решения са отпечатък в природата и остават за децата ни

Пилотни проекти Q-home